Prevod sa srpskog na engleski

O našoj usluzi pismenog prevoda

Temeljan pristup

Razvili smo temeljan pristup svom radu, koji podrazumeva više faza u procesu prevođenja i osigurava visok kvalitet usluge. Ovako se odvija tipičan projekat:

  1. Klijent nam šalje izvorni dokument na srpskom, uglavnom putem imejla – tekst za vebsajt, brošuru ili drugi materijal koji želi da objavi na engleskom.
  2. Nakon što razmenimo sve bitne informacije vezane za namenu teksta i potrebe klijenta, određujemo saradnika Odiste za kojeg smatramo da je idealan za tu vrstu materijala, i koji je, naravno, izvorni govornik engleskog jezika.
  3. Prevodilac pristupa prevodu, koristeći sva tehnička i ostala sredstva koja su nam na raspolaganju. Naročito insistiramo na korišćenju jednog od naprednih softverskih rešenja (takozvanih „CAT” – „Computer Aided Translation” paketa) koji predstavljaju nezaobilazno oruđe za rad svakog ozbiljnog prevodioca.
  4. Tokom rada, ako vrsta prevoda tako nalaže, prevodilac izrađuje i glosar, kojim će se standardizovati korišteni termini u okviru tog teksta, pa i za sve druge materijale koji će se prevoditi za tog klijenta. Ovo se često radi u konsultaciji sa klijentom, jer on često već ima ustaljena terminološka rešenja na engleskom jeziku.
  5. Nakon završenog prevoda (koji nosi naznaku Draft 1 – prvi nacrt), tekst se vraća koordinatoru u „sirovom” obliku koji proizvodi CAT softver i koji dozvoljava kvalitetniju dalju obradu.
  6. Tekst se zatim dodeljuje drugom saradniku, koji je takođe izvorni govornik engleskog, i koji je zadužen da ispravi slovne, gramatičke, pa čak i prevodilačke greške. Nemamo iluzija! Uvek se javi poneka greška, i jedino višestrukom proverom možemo da tekst dovedemo na nivo koji naši klijenti očekuju! Tek nakon završetka ovog koraka, klijent dobija u ruke prvu verziju prevoda. Na prvom mestu nam je kvalitet, a ne brzina.
  7. Klijentu omogućujemo da pregleda dokument i pojasni eventualne nedoumice. Uvek mora da postoji dijalog između nas i naručioca prevoda, jer on najbolje zna šta je namena i izvorni smisao njegovog teksta.
  8. Klijent nam vraća tekst na završni pregled i otklanjamo nedoumice koje nam je klijent pojasnio. Ujedno ispravljamo eventualne preostale greške (obično vrlo sitne prirode) i šaljemo konačnu verziju klijentu uz našu garanciju kvaliteta. U praksi često ponovimo neke od ovih koraka, sve dok obe strane nisu u potpunosti zadovoljne.
  9. Ako je u pitanju vebsajt, najčešće, iako to klijent obično ne traži od nas, pogledamo postavljenu verziju za slučaj da je prilikom postavljanja na Internet napravljena greška koju bi trebalo ispraviti.

Iskustvo i praksa su pokazali da je ovakav temeljan pristup minimum koji je potreban da bi klijent zaista dobio prevod na engleski kakav ima pravo da očekuje.