Prevod sa srpskog na engleski

Šta je to Odista?

Predstavljanje

Odista je prilog na srpskom koji se, nažalost, sve ređe sreće, a sinonim je za „zaista”. Kada ga rasčlanimo na „od” i „ista” vidimo da sugeriše nešto što je verno preslikano, autentično. Upravo takvim prevodima težimo.

Ko čini Odistu?

Odista je nastala kao ideja Marka Danijelsa, diplomiranog slaviste sa Univerziteta u Notingamu u Velikoj Britaniji, izvornog govornika engleskog koji je ujedno odrastao sa srpskim jezikom u dvojezičnom porodičnom okruženju i koji od 1996. živi u Srbiji.

Trenutno izgrađujemo tim visokokvalitetnih prevodilaca, uključujući jedan broj izvornih govornika engleskog koji žive u Srbiji, koji dobro poznaju srpski jezik i ujedno dele našu viziju visokokvalitetnog prevoda. Ne koristimo usluge nepoznatih ili neproverenih prevodilaca.

Zašto Odista?

Odista je nastala podstaknuta uverenjem da postoji veliki prostor za poboljšanje standarda prevoda između srpskog i engleskog, koji često u najmanju ruku ne zadovoljavaju. U velikom broju slučajeva je više nego očigledno da u proces prevođenja nisu uključeni izvorni govornici engleskog. Ovu uočenu potrebu Mark je spojio sa svojim dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom da bi se rodila Odista. Odista je kompanija koja se specializuje isključivo za prevode sa srpskog na engleski i obrnuto, sa snažnim naglaskom na kontroli kvaliteta i uz saradnju izvornih govornika.

Odista je prvobitno poslovala u Novom Sadu, u sklopu preduzeća za distribuciju udžbenika „Bookstream”, kao „Bookstream Language Services”. Ona se osamostalila u junu 2008, što joj omogućuje da se usredsredi isključivo na ono što najbolje radimo – visokokvalitetni prevod sa srpskog na engleski i s engleskog na srpski.

Odista – prevod na engleski prepustite… Englezima!