Prevod sa srpskog na engleski

TOB

Turistička organizacija Beograda

Izazov

Zvanična turistička organizacija Beograda želi da se svaki strani posetilac u Beogradu oseti dobrodošlim. Naravno, njihov veb-sajt i brošure moraju da budu na besprekornom engleskom jeziku. Zato su se obratili nama.

Verzija TOB-ovog sajta na engleskom jeziku bila je funkcionalna ali je svakom dobrom poznavaocu engleskog jezika bilo očigledno da ga nisu preveli izvorni govornici tog jezika. Ovo nije zadovoljavalo njihove potrebe, a čak je predstavljalo potencijalnu smetnju za uspešnu promociju Beograda kao turističkog odredišta. Zato se TOB odlučio da se obrati nama za visokokvalitetan engleski prevod kompletnog sajta.

Prevesti Beograd

Prevesti kompletnu veb-prezentaciju nije mali zadatak. Organizacija kao što je TOB i turističko odredište sa dugom istorijom kao što je Beograd poseduju kompletnu sebi svojstvenu terminologiju i rečnik. Projekat je podrazumevao da istražujemo istoriju, ljude, mesta, a naročito nazive turističkih objekata i lokaliteta radi doslednosti sa postojećim nazivima na engleskom. Tamo gde ranije nije postojao engleski naziv kreirali smo novi, uz saglasnost TOB-a. Nadamo se da će TOB-ov sajt ubuduće predstavljati standard sa kojim će se drugi usklađivati kada je u pitanju terminologija beogradske turističke ponude, a već znamo za slučajeve gde je sajt korišten upravo u ove svrhe.

Zbog obima projekta on je podeljen između nekoliko članova tima, a određen je glavni urednik koji je vodio računa o usklađenosti svih njegovih delova. Čitav sajt, nekih 50.000 reči, preveden je, izlektorisan, ponovo ispravljen kod prvobitnog prevodioca i onda poslat natrag uredniku na završni pregled. Ceo projekat je trajao oko pet nedelja.

TOB sada ima veb-prezentaciju na engleskom jeziku kojom se ona i Grad Beograd mogu ponositi. Odista vam želi dobrodošlicu u Beograd!