Prevod sa srpskog na engleski

Engleski sa pet zvezdica

Vrhunska usluga pismenog prevoda sa srpskog na engleski jezik

Polazimo od uverenja da prevod na neki jezik može adekvatno da uradi jedino izvorni govornik tog jezika.

Zato u našem jedinstvenom timu prevod na engleski jezik vrše isključivo Englezi, diplomirani filolozi koji se dugi niz godina služe srpskim jezikom.

Specijalizovali smo se za prevod i lokalizaciju materijala kao što su:

  • vebsajtovi
  • brošure
  • katalozi
  • turistički materijali

koji moraju biti napisani na savršenom engleskom jeziku.

Prevođenje obavljaju izvorni govornici engleskog jezika, ali ni tada ništa ne prepuštamo slučaju: svaki „Prevod sa pet zvezdica” prolazi kroz ruke još jednog izvornog govornika radi kontrole, a za ceo prevod odgovara urednik.

Pored ovoga, isključivo se bavimo prevođenjem sa srpskog jezika na engleski i obrnuto – ne nudimo nijedan drugi jezik, niti to planiramo u bliskoj budućnosti .

Zbog svega navedenog možete biti uvereni da je prevod vaših važnih sadržaja u sigurnim rukama.

Neka se vaši proizvodi ili usluge izdvajaju od ostalih – prepustite prevod na engleski ne sudbini, već Englezima! Kontaktirajte s nama odmah!
Contact

u zavisnosti od trenutnog obima posla, možemo da uzmemo u obzir i prevodilačke projekte sa drugih, srodnih jezika (hrvatskog, bošnjačkog itd.), ali ne i u obrnutom smeru.